Pe teritoriul unei Uniuni Europene cu 27 de state din care şi România va face parte au fost identificate 9 regiuni biogeografice.
România este ţara pe teritoriul căreia se găsesc cele mai multe regiuni biogeografice, în număr de 5 (alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică).
Siturile Natura 2000 propuse de ţările membre UE totalizează 18% din suprafaţa UE. România, prin valoarea ridicată a biodiversităţii pe care o are va aduce o contribuţiie importantă la Reţeaua Ecologică Europeană.
Implementarea Reţelei Natura 2000 în România este o condiţie a integrării ţării noastre în UE. Pentru aceasta trebuiesc respectate următoarele termene:

2004 - transpunerea Directivelor Păsări şi Habitate în legislaţia naţională;

2007 - elaboararea listei potenţialelor Situri de Importanţă Comunitară (pSCIs – potential Sites of Community Importance – ce sunt precursoare ale Ariilor Speciale de Conservare conform Directivei Habitate) şi a Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (conform Directivei Păsări);

2009 - Seminarii biogeografice pentru negocierea listei Siturilor de Importanţă Comunitară;

2010 - aprobarea listei Siturilor de Importanţă Comunitară;

2016 - Siturile de Importanţă Comunitară devin Arii Speciale de Conservare, crearea unui sistem funcţional de arii protejate Natura2000

Desemnarea siturilor şi elaborarea acestor liste presupune existenţa datelor necesare pentru completarea unei baze de date pe baza unor formulare standard şi ataşarea hărţilor în format GIS aferente.

Site-ul oficial Natura 2000

Share
  • Va multumim !

    Vizite astazi : 11